Badanie ankietowe

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do 15 sierpnia 2021 roku, na terenie Gminy Mieroszów są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.

Dorośli Mieszkańcy Gminy:
https://mieroszowmieszkancy.webankieta.pl/