Kampania Profilaktyczna pod nazwą „Zapobiegaj lokalnie, baw się realnie”

Drodzy Państwo, Mieszkańcy gminy Mieroszów,

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieroszowie w Partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Centrum Kultury, Stowarzyszeniem „Z Seniorami Łatwiej” oraz wsparciem psychologa prowadzi Kampanię Profilaktyczną pod nazwą „Zapobiegaj lokalnie, baw się realnie”. Kampania ukierunkowana jest na zapobieganie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Celem nadrzędnym Kampanii jest zwrócenie uwagi Środowiska Lokalnego na zagrożenie, jakim są substancje psychoaktywne, w tym niebezpieczne dopalacze.

Okres wakacyjny jest czasem, który sprzyja podejmowaniu zachowań ryzykownych, dlatego szczególnie ważne są wspólne działania podnoszące świadomość społeczną w zakresie profilaktyki.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach prowadzonej Kampanii zwróciła się do Partnerów o wsparcie w realizacji Kampanii.

Miejskie Centrum Kultury przez cały okres wakacyjny proponuje dzieciom oraz młodzieży szeroki wachlarz zajęć z którego warto skorzystać. Ponadto MCK udostępni na okres wakacyjny zewnętrzne obiekty sportowe nieodpłatnie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiła piłeczki antystresowe, sygnowane hasłem antynarkotykowym, które zostaną rozdysponowane w gronie Uczestników Zajęć w MCK.

Ponadto w Mieroszowie oraz na terenie Gminy pojawią się plakaty profilaktyczne, mające na celu zwrócenie uwagę na problem narkotykowy w środowisku.

W ramach Kampanii zostanie zorganizowane spotkanie z psychologiem dla mieszkańców Gminy, w tym rodziców dzieci w okresie adolescencji, który nazywany jest „wiekiem eksperymentowania”.

Spotkanie zaplanowane jest na dzień 10.08.2021r. w sali im. W. Szomańskiego w Miejskim Centrum Kultury w Mieroszowie.

Przypominamy również, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie działa „Punkt Konsultacyjny”, gdzie można uzyskać informację oraz pomoc w zakresie uzależnień oraz przemocy w rodzinie (poniedziałki od 15:35 do 17:35).

Mieszkańcy Gminy mogą na bieżąco, bezpłatnie korzystać z porad psychologa, który jest do Państwa dyspozycji w każdy wtorek od godz. 15:30 do godz. 17:30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie ( pokój nr 4).

Realizatorzy podejmą wspólne działania polegające na uaktywnieniu czynników chroniących młodzież i dzieci przed sięganiem po niebezpieczne substancje narkotyczne.

Prowadzone działania są skierowane do całej populacji dzieci oraz młodzieży na terenie gminy Mieroszów, należą do kategorii profilaktyki uniwersalnej.

Kolejne działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieroszowie planowane są na miesiąc wrzesień 2021r. i będą one polegały na wprowadzeniu do Szkół Podstawowych z terenu gminy Mieroszów rekomendowanych programów profilaktycznych.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie Bogusława Nawrat
Przewodnicząca GKRPA w Mieroszowie Dorota Folc