Realizacja projektu „Polana pod czerwoną skałą”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż od miesiąca kwietnia 2021 roku rozpoczął realizację projektu pn. „Polana pod czerwoną skałą” współfinansowanego w ramach „Funduszu Toyoty – Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat”.

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu i utworzenia ścieżki edukacyjnej w Golińsku w okolicy „Czerwonej Skały”.
Projekt realizowany jest w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i posiada w tym zakresie niezbędne zgody i pozwolenia.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w miesiącu wrześniu 2021 r.

Bardzo dziękujemy mieszkańcom Golińska oraz wszystkim osobom zaangażowanym za pomoc w realizowaniu projektu.

Dyrektor oraz pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie