Zapytanie ofertowe do projektu „Szansa na lepsze jutro II”

Gmina Mieroszów / Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w
postępowaniu na wyłonienie wykonawców usług do w/w projektu.

Prosimy o zapoznanie się z ofertą.