Otwarcie ogrodu „Słoneczna polana”

Dnia 29.06.2020 r. nastąpiło oficjalne zakończenie projektu i otwarcie ogrodu „Słoneczna polana”, który był realizowany przez Fundację Spektra w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mieroszowie, w ramach konkursu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Celem projektu było zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie, który będzie służył dzieciom ze szkół i przedszkola z terenu Gminy Mieroszów oraz pozostałym mieszkańcom Gminy. Dlatego też w dniu 30.06.2020 r. ogród przy ul. Żeromskiego został odwiedzony przez pierwsze dzieci m.in. ze Świetlicy Środowiskowej „Muchmorki” oraz Rodzinnego Domu Dziecka.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w stworzenie nowej przestrzeni do zabaw, w szczególności Panu Stanisławowi Skrzyniarzowi i Panu Pawłowi Skrzyniarzowi z Przedsiębiorstwa „STA-POL”, Panu Michałowi Kiełbasie, Panu Lesławowi Cieślakowi oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej i Świetlicy Środowiskowej.

Zachęcamy rodziny do odwiedzania ogrodu i życzymy dobrej zabawy – wejście od strony ul. Podgórze.

P.S. Zdjęcia na stronie FB Gminy
https://www.facebook.com/802568763117824/posts/4030279650346703/

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie
Marta Jaroszewska