Kontakt!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że od
02 kwietnia 2020 r. ulegają zmianie godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30
środa: 7.30-16.30
piątek: 7.30-14.30

Ponadto przypominamy, że obsługa klienta na terenie Ośrodka/w jego domu jest ograniczana do niezbędnego minimum – tylko w sytuacjach kryzysowych!
W związku z tym, że wiele spraw jest obecnie załatwianych telefonicznie, uruchamiamy dla Państwa kolejne numery telefonów:

sprawy różne (w godzinach pracy OPS):
74 84 58 262
74 84 00 304
666 866 403
530 434 062
(od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30-19.00).

Pracownicy socjalni, np. w sprawie świadczeń finansowych, pomocy żywnościowej, maseczek itp.:
666 866 402
666 866 409
733 045 017

świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne itp.:
602 134 538

Czekamy na Twój telefon!

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie

Marta Jaroszewska