Wycieczka z ZFŚS

W dniach 08 – 09 listopada 2019 r. odbędzie się wycieczka do Karpacza. Część kosztów wyjazdu zostanie pokryta ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od sytuacji materialnej uprawnionego. Wnioski do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.