Projekt w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz zwiększenia świadomości ekologicznej i kulturowej mieszkańców Gminy Mieroszów

Pobierz plakat PDF