PROGRAM RODZINA 500+

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEROSZOWIE INFORMUJE, IŻ W DNIU 11 LUTY 2016 R. SEJM NA 11 POSIEDZENIU PRZYJĄŁ USTAWĘ O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI, WPROWADZAJĄCĄ PROGRAM RODZINA 500 PLUS Wszelkie informacje dotyczące programu 500 PLUS będę udzielane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.