Zmiana kryterium dochodowego i kwot świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2015 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) z dniem 01 października 2015 roku ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej .

Zgodnie z nowymi przepisami kryterium dochodowe

  • dla osoby samotnie gospodarującej wyniesie: 634 zł (wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie wyniesie: 514 zł (wzrost o 58 zł).

Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 604 zł.