Zasiłek Rodzinny

Już od 1 WRZEŚNIA 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1 (I piętro) w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.15 do 15.15

wtorek                                    w godz. od 7.00 do 16.30

piątek                                     w godz. od 7.00 do 13.30

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2015 r. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2015 r. Jeśli wniosek wpłynie w październiku lub listopadzie ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że podstawą obliczenia dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2015/2016 są dochody za rok 2014 z uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych.

W celu usprawnienia obsługi uprzejmie prosimy wszystkich Klientów o zgłaszanie się z wypełnionym drukiem wniosku oraz kompletem dokumentów.