Stypendia szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieroszów
w roku szkolny 2015/2016

Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest uczniom w formie:

  • stypendium szkolnego
  • zasiłku szkolnego

Zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.

z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) wniosek o stypendium szkolne na dany rok szkolny składa się:

do dnia 15 września roku szkolnego,

a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października roku szkolnego.