Przetarg nieograniczony na usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje o możliwości składania ofert
w przetargu nieograniczonym na: Usługi opiekuńcze u podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie w miejscu ich zamieszkania w okresie: od 01 października 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami) nad podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://bip.ops.mieroszow.pl/ w zakładce przetargi.